johdanto
tavoitteet
hankkeet
yhteistyötahot
tiedotteet
julkaisut


Keski-Suomen Metsoparlamentti perustettiin vuoden 2000 lopulla Keski-Suomen riistanhoitopiirin toimesta. Tavoitteena on pitkäjänteisellä yhteistyöllä parantaa metson elinmahdollisuuksia.

Tiedon hankkiminen ja jakaminen helppotajuisessa muodossa luonnonvarojen käytöstä päättäville on yksi tärkeimmistä keinoista tavoitteen saavuttamiseksi.

Keski-Suomen Metsoparlamentti pyrkii avoimeen yhteistyöhön kaikkien niiden tahojen kanssa, jotka ovat kiinnostuneita metson tulevaisuudesta metsissämme.