metso
metsokannan runsaus


Metsäkanalintukannat ovat taantuneet selvästi maassamme viime vuosikymmenien aikana. Kaikkein eniten on kärsinyt metso, jonka kannat ovat pienentyneet 1960-luvulta nykypäiviin noin 60-70%. Tiheysluvuissa tämä merkitsee Keski-Suomessa pudotusta jopa yli 10 yksilöstä noin 3 yksilöön sadalla hehtaarilla. Syinä pidetään metsätalouden aiheuttamia muutoksia elinympäristöissä ja pienpetokantojen voimakasta kasvua. Pitkään jatkuneesta laskevasta trendistä huolimatta metsokantamme on edelleen elinvoimainen. Viime vuosina on tapahtunut myönteistä kehitystä elinympäristöissä kuin kannan runsaudessakin.

Metsokantojen runsautta koko Suomen alueella voit tarkastella Riistan- ja kalantutkimuksen sivuilta.


Metsäkanalinnut2007
(PowerPoint)